Detaily :

  • Cena :

  • €35
  • €20


Popis :


V súčasnej dobe sú automobily stále viac vybavované elektronickými riadiacimi jednotkami od elektroniky motora až jednotkami pre určité časti vozidla. Elektronika nielen rozšírila schopnosti a funkcie automobilov, ale umožňuje tiež lepšie určiť prípadnú závadu. Väčšina riadiacich jednotiek v automobiloch je preto dnes vybavená pamäťou závad, do ktorej sa ukladajú informácie o zistených závadách. Je tak možné pomerne ľahko vyhodnotiť i závady, ktoré sa objavujú len sporadicky a inak by sa veľmi ťažko určovali. Pomocou diagnostického konektora vo vozidle je potom možné sa k jednotlivým riadiacim jednotkám v aute pripojiť buď pomocou počítača s príslušným programom alebo pomocou špeciálneho diagnostického prístroja. S týmto vybavením je možné prečítať informácie o prípadných chybách, vykonávať rôzne nastavenia alebo čítať niektoré ďalšie hodnoty, údaje z jednotlivých snímačov a to aj za prevádzky vozidla.