Detaily :

  • Cena :

  • €0
  • po analýze


Popis :


Realizujeme kompletné opravy motorov a všetkých jeho častí, vrátane olejového čerpadla, opravu alternátorov a štartérov.

Mechanické práce .  .  .  .  .  .  .  .  .   36€/hod

Klampiarské práce .  .  .  .  .  .  .  .  .   36€/hod

Elektrikárske práce.  .  .  .  .  .  .  .  .   36€/hod